Boku ga Aishita Subete no Kimi e, Kimi o Aishita Hitori no Boku e Anime Films Reveal Main Cast

Hio Miyazawa plays protagonist in voice acting debut; Ai Hashimoto, Aju Makita voice heroines

Boku ga Aishita Subete no Kimi e, Kimi o Aishita Hitori no Boku e Anime Films Reveal Main Cast
Hio Miyazawa plays protagonist in voice acting debut; Ai Hashimoto, Aju Makita voice heroines